Grateful Dead

My Account

AlicienaMelak2687's picture

Public Profile Info (Optional)

Interests
adresyfirm.org, Adres IP w protokole IP wolumen nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), czy też całej sieci komputerowej, służebna identyfikacji elementów sieci w warstwie trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci lokalnej zaś poza nią (tzw. adres publiczny)., Adres IP nie jest "numerem rejestracyjnym" komputera – nie identyfikuje jednoznacznie fizycznego urządzenia – może się dowolnie częstokroć adaptować (np obok każdym wejściu do sieci Internet) jak oraz nieco urządzeń może rozdzielać jakiś zbiorowy adres IP. Rozpoznanie prawdziwego adresu IP użytkownika, aż do którego następowała przesył w danym czasie jest możliwe w celu systemu/sieci odpornej na przypadki IP spoofingu (por. man in the middle, ściana sieciowa, ettercap) – na podstawie historycznych zapisów systemowych., W najpopularniejszej wersji czwartej jest zapisywany najczęściej w podziale na oktety zapisywane w systemie dziesiętnym i oddzielane kropkami, rzadziej szesnastkowym bądź dwójkowym (oddzielane dwukropkami bądź spacjami).
Full Name
Monicks Keslle
Website
http://wizytowka-www.eu/adresyfirm-org.html

History

Member for
4 years 4 weeks

AlicienaMelak2687